Türkiye gelmek istediğiniz, kurs , üniversite, lise vb okulların gereklerini yerine getiren bütün öğrencileri kabul etmektedir.

Afganistan, Suriye, Irak gibi mülteci problemlerinin yaşandığı ülkelerden ülkemize vize alımı ve ikamet alımı zor olmaktadır.

Bu ülkelerden vize ve ikamet almak zor olmasına karşın bütün gerekleri yerine getiren öğrenciler vize ve ikamet alabilmektedirler.

Sahte belge sunan öğrenciler ve gereklilikleri yerine getirmeyen öğrenciler veya eğitim vizesi ile gelip farklı alanlara geçiş yapan öğrenciler belirlenip ülke dışı edilir.

Aşağıdaki belgeler öğrencilerden kayıt için istenmektedir,

1. Fotoğraf

Fotoğraf adayı kolaylıkla tanıtabilecek ve şu andaki görünümünü yansıtacak şekilde, 4.5x6 cm boyutlarında, renkli, son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık olmalıdır. Fotoğraf bu koşullara uymadığı takdirde yüklenmemiş kabul edilir. Bu fotoğraf, aday programa kabul edildiği takdirde öğrenci kimlik kartında yer alacaktır. ( Biyometrik)

2. Pasaport

Pasaportu olan adaylar, pasaportun resimli sayfasını yüklemelidirler. Onaylanmış olmasına gerek yoktur.

3. Lise Diploması ve çevirisi (Türkçe veya İngilizce)

Lise diplomasının aslı ve çevirisi (İngilizce ya da Türkçe) yüklenmelidir. Henüz diplomasını almamış olan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olacaklarını ve olası mezuniyet notlarını gösteren resmi bir belge (geçici mezuniyet belgesi) sunmaları gerekmektedir.

Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve TC Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği'nden alınabilecek "Denklik Belgesi" başvuru sırasında istenmemektedir. Kabul edilen adaylar, bu belgeyi, kayıt sırasında sunacaktır. (başvurusu Türkiye’de yapılıp daha sonra alınabilir.)

4. Resmi Transkript (Not Dökümü)

Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerini sunmaları gerekmektedir

5. Resmi Transkript çevirisi (Türkçe veya İngilizce)

Transkript İngilizce veya Türkçe değilse bu dillere çevrilmiş kopyası da transkriptle birlikte sunulması gerekmektedir.

NOT: Bu belgelerden transkript ve diplomanın ülkeden çıkmadan milli eğitim bakanlıkları veya yetkili birim ve noterlerden apostilli olması yani onaylatılması gerekmektedir. (Burada başvuracağınız denklik için bu çok önemli bir unsurdur.)

Türkiye’de okumak isteyen öğrenciler öncelikle okuyacağı lisans, yüksek lisans lise ve benzeri eğitim alanları için gerekli puanı elinde bulundurmaları gerekir.

Ayrıca yüksek lisans, lisans ve lise için belli başlı yaşların üzerinde olmamak gerekir.

Ülkeden ülkeye bu gereklilikler çeşitlilik göstermektedir, vize alımlarında bu ve bu benzeri unsurlara dikkat edilmektedir.

Türkiye'de eğitim almanın birçok artısı vardır öncelikle Avrupa’ya yakın olması birçok kaliteli eğitimin uygun imkanlarla sunulması üvey yaşam standartlarının yüksek olması Türkiye’yi okumak için en uygun ülkelerden biri haline getirmektedir.

Özellikle Anadolu’da ve kırsal alanlarda bulunan üniversiteler kaliteli eğitimlerini uygun imkanlarla ve uygun yıllık ücretlerle sunmaktadırlar. Yaşam standartlarınıza baktığınız zaman Türkiye’nin bütün şehirleri aradığınız bütün imkanlara karşılık verebilecek kalitededir.

Türkiye’de eğitim dili Türkçedir ayrıca İngilizce bölümlerde bulunmaktadır. hem devlet hem de özel üniversitelerde Türkçe ve İngilizce eğitim veren bölümler bulunmaktadır.

Türkiye'de eğitim süreleri lisans için 4 yıl yüksek lisans için 2 yıl ön lisans için de yine 2 yıldır. Doktora programlarına katılan öğrenciler 4 yıl eğitim almaktadırlar. Ekstra Türkçe hazırlık ve İngilizce hazırlık alacak öğrenciler bu eğitim süreleri üzerine bir yıl daha fazla okumaktadırlar.

Üniversiteden alınan kabul mektubunun öğrenci vizesi için birinci ve en önemli unsurdur. Kabul mektubu olmayan öğrenciler hiçbir şekilde öğrenci vizesi alamaz ve Türkiye’ye gelip hiçbir üniversiteye kaydolamaz.

 Yurtdışı bir yükseköğretim kurumunun ve bu kurumun ilgili programının akademik derece vermeye yetkili olduğunun Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmesidir.

İlgili yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülkedeki yetkili makamlarca “yükseköğretim diploması vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması” ve tanınan akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması gerekir.

 

Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından ve programlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumları tarafından verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğerliğinin tespit edilmesidir.

Lisans adaylarının 22 yaşından büyük olmamaları,

Yüksek Lisans adaylarının 30 yaşından büyük olmamaları,

Doktora adaylarının 35 yaşından büyük olmamaları,

YÖS – Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı – isminden de anlaşılacağı gibi, Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkiye’de öğrenim görmeleri için bazı devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından yapılan sınavdır.

  Türkiye’deki yükseköğretim kurumları, yabancı uyruklu öğrenci kabul ederken YÖS puanlarını talep etmektedir. Söz konusu sınavlar Türkiye’de yapılabildiği gibi bazı yükseköğretim kurumlarımızca yurt dışındaki çeşitli merkezlerde de düzenlenmektedir.

YÖS ile öğrenci kabul eden üniversiteler, kontenjanları ve YÖS sınav sonuçlarını kendileri ilan etmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, YÖS puanı ile öğrenci alan devlet ve vakıf üniversitelerinin kontenjan ayırdığı Tıp, Mühendislik, Mimarlık, Hukuk, Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık, Eczacılık, Psikoloji, öğretmenlik gibi bünyesinde bulunan birçok programda eğitim görebilmektedir. Ancak;

Bazı üniversitelerin Güzel Sanatlar, Müzik ve Spor alanında eğitim veren bölümlerine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilmektedir.

•    Ön lisans ve lisans öğrencilerinin çalışma hakkı ilk yıldan sonra başlamaktadır.

•    Yüksek lisans ve doktora öğrencileri çalışma izni alarak çalışabilmektedirler.
•    Çalışma izinleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenir.
•    Çalışma izni hususunda bilgi almak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170 aranabilir.

•    Ülkemizde ikamet izni ile kalan yabancıların adres ve medeni hal değişikliklerini ilgili makamlara en geç 20 iş günü içinde bildirmeleri gerekmektedir.

•    İkamet izni belgeleri, her yıl belirlenen ikamet izni harç ve ikamet izni belge bedeli karşılığı verilmektedir. Detaylı bilgi için www.goc.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

•    Ülkemizde ikamet edecek yabancıların başvurularının vatandaşı olduğu ya da yasal olarak bulunduğu ülkedeki Konsolosluklardan yapılması esastır.
•    Ancak yurt dışı teşkilatımızın oluşturulması sürecinde Türkiye’de vize süresince bulunan yabancıların ikamet izni başvuruları yurt içerisinden yapılmaktadır.
•    İkamet izinlerinde ilk, geçiş ve uzatma başvurularının elektronik ortamda yapabilmelerini sağlamak amacıyla www.goc.gov.tr adresinden ulaşılabilen “e-İkamet” sistemi geliştirilmiştir.  Burada başvurular yabancı tarafından elektronik olarak yapılmakta ve başvurduğu ikamet izni türü için gereken belgeler başvuru formunda bildirilmektedir.

Türkiye’de çeşitli alanlarda eğitim almanız mümkün, Üniversitelerde, Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri alabilirsiniz. Bunun yanı sıra özel kurslar ve dil okulu kursları da Türkiye’de eğitim alabileceğiniz yerlerdir. Profesyonel kursları, kişisel gelişim kurslarını da farklı dillerde bulabilirsiniz.

Kısacası Türkiye eğitim almak istediğiniz alanda bütün imkanları sunabilecek kapasitede eğitim imkanlarına sahip bir ülkedir.

•    Türkiye’de vize/vize muafiyeti süresinden ya da 90 günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları gerekmektedir.
•    İkamet izni talep eden yabancıların, talep ettikleri süreden 60 gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

 

•    İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik biriminden alınan e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge,
•    Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli provizyon belgesi,
•    Sosyal Güvenlik Kurumuna Genel Sağlık Sigortalısı olmak için yapılan başvuruya (isteğe bağlı sigorta)  dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge,

•    Özel Sağlık Sigortası,

Türkiye'de öğrenciler hem çalışma hem okuyabilir yalnız bu çalışma tam zamanlı olamaz part time çalışma şekli ile ancak çalışabilirsiniz okulu bırakıp okulu ihmal edip çalışma imkânınız yoktur. Okulu bırakıp tam zamanlı çalışmaya başlayan öğrenciler tespit edilip sınır dışı edilir ve ülkeye tekrardan girişleri yasaklanır. Okumak için gelen öğrencilerin bütün gereklilikleri yerine getirmeleri istenir.

Devlet ve özel üniversitelerin eğitim olarak bir farkları yoktur devlet Üniversitesi daha uygun özel üniversiteler ise biraz daha pahalıdır yıllık ücretleri özel üniversitelerde 300 USD ile 1.500 USD arasında değişirken özel üniversitelerde 1.500 SD ile 15.000 usd arasında değişmektedir. Verilen bu ücretler genel genel bir hicret ortalamasıdır ve ücretler bölümden bölüme ve üniversite üniversiteye değişmektedir.

Devlet ve özel üniversitelerden kabul almak kolay değildir. Öncelikle öğrencinin bütün gereklilikleri yerine getirmesi gerekir. Daha sonrasında bu üniversitelerle ilişkiler içinde olan üniversitelerin anlaşmalı olduğu acenteler aracılığıyla üniversitelere kaydolmak kabul almanızı kolaylaştıracaktır.

Özel ve devlet üniversitelerinin belirli bir kayıt dönemi vardır ve bu kayıt dönemi dışında kayıt yapmamayı tercih ederler. Öğrencilerin bu kayıt dönemi dışında kayıt yapma imkanları sadece acente aracılığıyla vardır. Acente aracılığıyla bile olsa üniversiteler kayıt dönemi dışında sizleri kaydetmeyebilir.

Türkiye'de Türkçe ve İngilizce bölümler için hazırlık zorunluluğu vardır. Okuyacağınız bölüm Türkçe veya İngilizce ise yapılacak olan seviye tespit sınavını geçmemeniz durumunda bir yıllık İngilizce veya Türkçe hazırlığı almak zorundasınız. Seviye tespit sınavını geçmeniz durumunda direkt bölüme başlayabilirsiniz.

Türkiye'de kayıtlar üniversiteye gelip yüz yüze yapılmaktadır. Birçok üniversite vekaletle kaydolmayı kabul etmektedir. Türkiye’deki birine elçilikler aracılığı ile vereceğiniz vekalet ile sizin yerinize üniversiteye kaydolmanızı sağlayabilir. Vekaletle kayıt öncesinde üniversiteden kesin kayıt için gerekli kabul ve onayı almış olmanız gerekir.

Denklik başvurusunda bulunulan yeterlikteki programın alan ve derece bakımından eşdeğerinin Türk yükseköğretim sisteminde bulunması ve sahip olunan yeterliğin gerekli akademik ve mesleki kazanımları sağladığının tespiti halinde DENKLİK BELGESİ düzenlenir.

 Tanıma ve Denklik işlemleri Yükseköğretim Kuruluna bağlı olarak, Tanıma ve Denklik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Öğrenci olarak Türkiye eğitim kurumlarından geçerli bir kabul mektubu alan öğrenciler öğrenci vizesi için ülke elçiliklerine başvuruda bulunurlar. Öğrenci vizesi için kabulün mektubunun yanı sıra aşağıdaki genel belgeler de istenmektedir.

Bu vize türü için istenen belgeler ülkeden ülkeye değişmekle beraber aşağıdaki belgeler çoğu ülke tarafından talep edilmektedir:

• Vize başvuru formu

• Pasaport

• Vukuatlı nüfus kayıt örneği (adli sicil kaydı)

• Okuldan alınan kabul mektubu

• Maaş bordrosu (istenen durumlarda)

• Maddi durumu gösteren belgeler

• İkametgâh

• Seyahat sigortası

• İdari harç

• Mülkiyet tapuları

• Masrafları karşılayacak kişinin onaylı SGK işe giriş ve aylık sigorta bildirgesi

• Öğrenci belgesi

• Diploma ve transkript

• Vize harç makbuzu

• Veli izni (Öğrenci 18 yaşın altındaysa)

• İngilizce bilgisini gösteren sınav sonuç belgesi (uzun süreli vize için)

İşlemleri tamamlamak için gereken vize ücretleri birkaç kalemden oluşur:

• Randevu ücreti

• Noter ücreti

• Yeminli tercüman ücreti

• Vize ücreti

• Seyahat sigortası ücreti

Bu masraflar kurumdan kuruma göre değişiklik gösterir. Ayrıca vize başvuruları esnasında aracı kurumlar varsa ek masraflar da ortaya çıkabilir.